Adıyaman yaklaşık olarak 2 milyon hektarlık bir alanı kaplar. Bu alanın yaklaşık yüzde 40'ı ormanlarla kaplıdır. Ormanların büyük bölümü kesilmiş veya yakılmıştır. Son yıllarda kurulan Adıyaman Havuz Projesi kapsamında, bölgedeki ormanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Adıyaman Havuz Projesi kapsamında yaklaşık olarak 400 hektarlık bir alan ağaçlandırılmıştır. Bu alanın yaklaşık yüzde 90'ı kızılçam ağaçlarından oluşmaktadır. Kızılçam ağaçları, bölgedeki en yaygın ağaç türlerinden biri olup, çok iyi bir sıcaklık ve nem tutucusu olduğu bilinmektedir. Ayrıca kızılçam ağaçları, bölgenin en önemli orman ürünlerinden biri olan kızılcıkların yetiştiği ağaç türlerindendir. Kızılcıklar, bölgedeki en önemli meyvelerden biri olup, insanların günlük beslenmesinde önemli bir yeri vardır. Kızılcıklar, bölgedeki insanların gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Adıyaman Havuz Projesi kapsamında yeniden ağaçlandırılmış olan alanlar, bölgenin en verimli topraklarından biri olan Sırımtaş topraklarıyla kaplıdır. Sırımtaş toprakları, bölgenin en önemli topraklarından biri olup, çok verimli bir topraktır. Sırımtaş toprakları, bölgedeki en önemli bitki örtüsü olan kızılçamların yetiştiği topraklardır. Kızılçamlar, bölgedeki en önemli orman ürünlerinden biri olup, insanların günlük beslenmesinde önemli bir yeri vardır. Kızılçamlar, bölgedeki insanların gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.