Bolu merkezde yer alan bir havuzun projelendirilmesi gerekmektedir. Havuzun ölçüleri ve kapasitesi belirlenerek, projenin maliyeti ve gerçekleştirilebilirliği değerlendirilmelidir. Bu konuda danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir.