Please don't copy. Düzce Havuz Proje Danışmanlığı, Düzce özelinde su kaynaklarının kullanımını, korunmasını ve geliştirilmesini kapsayan bir projedir. Projenin amacı, Düzce ili sınırları içindeki su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bunu yapmak için, Düzce Havuz Proje Danışmanlığı kurulmuştur. Kurul, Düzce ili sınırları içindeki tüm su kaynaklarının kullanımını, korunmasını ve geliştirilmesini koordine eder. Kurul ayrıca, Düzce ili sınırları içindeki bazı su kaynaklarının kullanımına ilişkin kararları alır ve uygular.