Su sirkülasyonu sistemlerinde, bir havuzun temel amacı, sirkülasyon hortumlarının etrafında dolaşan suları tekrarlayan bir döngü oluşturarak, sirkülasyon pompalarının çalışmasını azaltmaktır. Bu sistemler, bir su sirkülasyonu sistemi oluşturmak için kullanılan tesisattır. Bir su sirkülasyonu sistemi, sirkülasyon pompasıyla birlikte çalışır ve birkaç parçadan oluşur. Bu sistemler, pompaların çalışmasını azaltmak ve sirkülasyonu optimize etmek için tasarlanmıştır.