Zonguldak Havuz Projesi Danışmanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak'ta yapılacak olan havuz projesi için danışmanlık hizmeti satın almaya karar verdi. Danışmanlık hizmetlerinin, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, projenin uygulanmasına ilişkin bilgi ve deneyim sahibi bir kuruluş tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bakanlık, Zonguldak'ta yapılacak havuz projesi kapsamında, kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin olarak birçok konuda danışmanlık hizmeti almak istemektedir. Bu kapsamda, projenin yürütülmesi sürecinde kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi, malzeme seçimi, inşaat süreci, kullanıcıların ihtiyaçlarının analizi ve değerlendirilmesi, projenin ekonomik faydalarının saptanması gibi birçok konuda hizmet alınacaktır. Bakanlık, projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için danışmanlık hizmetleri satın alacağı kuruluşun, özellikle kentsel dönüşüm faaliyetleriyle ilgili tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduğunu, ayrıca projenin yürütülmesi sürecinde etkin bir şekilde çalışabilecek bir ekiple birlikte çalışacağını vurgulamaktadır.