Koli bandı imalatı Gebze yakınlarında yapılmaktadır. Bunun sebebi ise Gebze bölgesinin uygun koşullarda olmasıdır. Ayrıca bölgede koli bandı üretimi için gerekli olan hammaddeler de bulunmaktadır. Koli bandı üretimi için en önemli hammadde kauçuktur. Kauçuk, doğal veya sentetik olarak elde edilebilir. Doğal kauçuk, bitkisel kaynaklıdır ve çiçek açan ağaçların sökülmüş dallarından elde edilir. Sentetik kauçuk ise petrolden üretilir. Koli bandı üretimi için kullanılan kauçuk türüne göre de farklılık gösterebilir. Koli bandı üretiminde kullanılan diğer hammaddeler ise kauçuk karışımları, boyalar ve kaplamalardır. Koli bandı üretiminde kullanılan bu hammaddeler, ürünün özelliklerini belirler. Koli bandı üretimi, kauçuk hammaddesinin öncelikle karıştırılmasıyla başlar. Kauçuk karışımına gerekli olan diğer hammaddeler eklenerek karıştırılır. Daha sonra karışım hazır hale getirilir ve kalıplara dökülür. Kalıplara dökülmüş karışım soğutulur ve katılaştırılır. Soğutma işlemi bittikten sonra kalıplardan çıkarılır ve istenilen şekillerde kesilir. Kesilen parçalar son olarak boyanır ve kaplanır. Böylelikle koli bandı üretimi tamamlanmış olur.