Fabrika Elektrik Tesisatı Pınar; Elektrik tesisatında çalışanların, fabrika işletmesinde üretim yapılan ürünlerin elektrik tesisatını kurmaları, bakım ve onarımını yapmaları işlemini kapsar. Bu işlem sırasında çalışanlar, kurulum işlemi sırasında kullanılan malzemelerin doğru bir şekilde kullanılmasını, tesisatın güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan kontrollerin yapılmasını ve herhangi bir arıza durumunda müdahale edebilmelerini sağlar. Ayrıca, bu işlem sırasında çalışanlar, kurulumdan sonra tesisatın periyodik olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılmasını da sağlar.